Интересни и полезни идеи, свързани с история, наука, образование и новите технологии, очакват в общинската фондация „Русе - град на свободния дух“ за своя втори конкурс „Знание и растеж“. Срокът за заявките изтича на 31 юли, като проектните разработки заедно с останалите необходими документи трябва да бъдат разпечатани на хартия и да се внесат в офиса на фондацията на ул.“Скобелев“ 31, блок „Българска роза“. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора, казват от фондацията. И припомнят, че в конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. 
Планирани са консултации с експерти, но датите ще станат ясни, ако кандидатите се обадят на телефони 0897 711 281, 0886 002 940, 0886 976 464 или на електронен адрес:[email protected] Информация има и в сайта на фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.