Русе е включен в Мрежа на дестинациите, т.нар. Трансданюб перли, която се учредява по инициатива на 15 партньорски организации от 9 крайдунавски страни. Целта на инициативата е да привлече вниманието на туристите към красиви места около реката и заедно с това да осигури здравословна мобилност в регионите. Над 40 души от 9-те държави ще се съберат в Русе на партньорска среща в началото на октомври, когато ще изследват туристическия потенциал на града като една от Трансданюб перлите.
Предвижда се развитието на услуги като подобряване на пътуването с обществен транспорт, предлагане на велосипеди под наем или алтернативи за придвижването с автомобили, които намаляват вредното въздействие върху природната среда. В плановете влиза и осигуряване на достъпна информация с помощта на уеб базирани платформи, информационни центрове и други.
Всички инициативи са обединени в проекта „Трансданюб перли - Мрежа за устойчива мобилност в регионите около Дунав“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ на ЕС. Българският партньор, по чиято инициатива Русе се включва в мрежата Трансданюб перли, е Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“. Една от главните цели е да се намали пътуването с автомобили, което се отразява зле на природната среда.