11 изнесени приемни ще организира в Русенско Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през август и първите дни на септември, научи „Утро“. С тях ведомството продължава дейността си, състояща се в предоставянето на информация и консултации на място в общински центрове и населени места. 
Първите две приемни за следващия месец ще бъдат на 1 август. От 10 часа експертите ще приемат земеделците в Общинска служба по земеделие Бяла, а от 13 часа започва срещата в сградата на кметството в Ценово. Срещите продължават по две за всеки от следващите вторници на месеца. Последната от тази серия приемна ще се проведе на 5 септември в сградата на кметството в Басарбово.
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в това число и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. 
 Експертите на НССЗ ще разясняват задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
Подобни разяснителни срещи вече бяха проведени веднъж през февруари тази година.