Минотарните акционери спасиха „Спарки“ от това да стане гарант по още един кредит за 10 млн. евро на свързана фирма, който щеше да направи още по-трудно и без това нелекото финансово състояние на предприятието.
Както „Утро“ писа, предложението на Управителния съвет (тоест на мажоритарния собственик „Спарки Груп“) бе русенската машиностроителна фирма да поеме отговорност за още един огромен заем на „Спарки Елтос“. Ловешкото дружество е в отчаяно състояние и се нуждае от нов кредит, който трябваше да бъде отпуснат от руската Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие. За обезпечение се предвиждаха ипотеки върху земи и сгради, особени залози върху машини, съоръжения, материални запаси и вземания и договор за поръчителство между банките кредитори и „Спарки“ АД като поръчител. 
Тъй като подготвяната сделка бе между свързани фирми, съгласно клаузите на Търговския закон мажоритарният собственик нямаше право да гласува и въпросът бе решен от минотарните акционери. Както става ясно от протокола на Общото събрание, повечето от тях за пореден път не са си направили труда да се разходят до Русе или да упълномощят някой да ги представлява. Но от присъствалите собственици на около 126 хил. акции 101 670 са гласували „против“, което се оказва достатъчно, за да блокира предложението на „Спарки груп“.
Тази активност на по-дребните акционери, сред които са два пенсионни фонда на „Бъдеще“ и няколко договорни фонда, може обаче да се окаже позакъсняла. Те вече проспаха две извънредни общи събрания, с решенията на които върху „Спарки“ бяха натоварени тежки ангажименти.
На 12 януари 2017 г. „Спарки“ сключи договор за поръчителство с Българска банка за развитие, съгласно който се задължава да отговаря пред банката солидарно със „Спарки Елтос“ АД като главен длъжник за пълното и точно изпълнение на всяко и всички задължения по банков креди за 7,5 млн. евро (14 669 хил. лв.).
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
Самото русенско дружество дължи 13,753 млн. лева на Българска банка за развитие, които трябва да бъдат платени до 30 ноември 2017 г., като изглежда сигурно, че срокът ще трябва да се предоговори. „Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има задължения за 6,2 млн. лева към клиенти и доставчици, както и над 1 млн. за заплати и осигуровки.