Преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“ при факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет организираха работилница за ученици от русенските гимназии. Уъркшопът „Приложна електроника“ се провежда на два пъти: от 3 до 8 юли и от 10 до 15 юли в учебните лаборатории на катедрата. 
Първи участваха в работилницата ученици от Математическата гимназия и Европейското училище. Те работиха по различните теми в екипи и самостоятелно по индивидуални задачи. В началото на октомври предстои есенно издание на „Приложна електроника“.У