Изискванията към технологията на възстановяване на настилките след разкопаването на улици и тротоари ще бъдат прецизирани с промяна в общинската наредба, която  беше приета през май. В нея много подробно и педантично са описани изискванията към операторите на обществени услуги и редът и условията за извършване на строително-монтажни работи. В хода на прилагането на наредбата и след разговори с експлоатационните дружества обаче е установена необходимост от промяна. Тя предвижда възстановяването на изкопите по улиците и асфалтираните алеи да се извършва с чист льос с оптимално водно съдържание, като насипът се уплътнява с пневматична трамбовка на пластове от 20 см, след което да се полага пътната настилка. Промяната в наредбата ще бъде гласувана на следваща сесия.