65 000 лева е инвестирало „Енерго-Про“ за поредна реконструкция и ремонт на оборудването в подстанция Левента в кв.“Дружба 1“ на Русе, съобщиха от дружеството. Обновяването е приключило в края на юни и според компанията ще доведе до повишаване надеждността на подстанцията, която захранва близо 32 000 домакинства и фирми в града.
В рамките на извършената реконструкция е монтиран нов елегазов прекъсвач 110 КV - един от съвременните типове прекъсвачи, който притежава значителни предимства пред други видове оборудване от този тип. Съоръжението се характеризира с повишена експлоатационна устойчивост и осигурява най-висока степен на надеждност на функциониране на мрежата в случай на повреди и в ситуации на тежки атмосферни условия. Монтирани са още нови технологично модерни подпорни изолатори, разединител 110кV и инфраструктурни ремонти.
Реализираната инвестиция в подстанция Левента е поредната през последните 5 години в обекта, който е ключов за електроснабдяването в град Русе. От 2012 година досега „Енерго-Про“ вложи над 850 000 лева в модернизация на нейното оборудване - съвременни цифрови релейни защити и помощна релейна апаратура, сигнални и контролни кабели, вакуумни прекъсвачи средно напрежение и съоръжения в откритата разпределителна уредба.