Няма никакво движение по проблемите на работниците от „Русенска корабостроителница Запад“, тъй като предприятието е запечатано и от Инспекцията по труда нямат достъп до документацията и не могат да извършат никаква проверка. Това каза на пресконференция вчера депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова, която е член на временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати на работници и служители от недобросъвестни работодатели. Тя отбеляза, че в резултат на двумесечната работа на комисията в деловодството на Народното събрание са внесени промени в няколко закона. Всички те са консенсусни, имат за цел да предоставят допълнителна защита на правата на работниците и служителите, на които работодатели не изплащат трудовите възнаграждения и обезщетения, каза още Ангелова.
Едно от предложенията е за промени в Кодекса на труда, с които се засилват контролните функции на Главната инспекция по труда и се регламентира срок, с който работодателят да е обвързан и да е задължен да изплати дължимите възнаграждения. Промените в Гражданския процесуален кодекс са свързани с възможността работниците да бъдат улеснени да търсят от неиздължилия се към тях работодател съответните признати и начислени трудови възнаграждения и обезщетения, без да се налага да водят съдебни дела. Друго предложение е работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. 
С промяна в закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се цели да се увеличи възможността по-голям брой работници да получават обезщетения от специализирания фонд за гарантирани вземания. 
Другата промяна е в търговския регистър. 
Ангелова изрази надежда до края на месеца предложенията да се разгледат по комисии и след ваканцията да бъдат приети и действително да бъдат в полза на хилядите работници и служители с неизплатени заплати.