Световната банка подготвя регионални доклади, подобни на известната класация „Doing Business“, която класира по различни критерии бизнес средата в отделни държави. През миналата седмица анкетьори на международната финансова институция са провели анкети с представители на русенския бизнес, местната власт и запознати с регионалната икономика лица, за да си изяснят положителните и отрицателни фактори, влияещи върху предприемачеството.   
За България досегашните доклади на „Doing Business International“ бяха фокусирани единствено в София. Световната банка разширява фокуса, като разглежда регулациите в шест града - София, Бургас, Плевен, Пловдив, Русе и Варна.
Сравняват се регулациите, свързани с пет етапа от съществуването на малките и средни предприятия - като регулациите за започване на бизнес, разрешителните за строеж, възможностите за бързо свързване с електрическата мрежа и т.н. Целта е докладът да посочи силните и слабите страни, като по този начин помогне както на предприемачите, така и на политиците, които могат да променят нещата.