Двама млади агрономи ще подпомагат работата на фермерите от Съюза на дунавските овощари, съобщиха от регионалното бизнес сдружение. Те са назначени на работа в съюза по проект, финансиран от Фондация „Америка за България“. Целта е са се повиши капацитетът на организацията и качеството на услугите, предоставяни на членовете. Специализираните консултации ще насърчават овощарите да се разрастват с увеличаване на площите и продукцията, както и за засаждане на сортове, по-устойчиви на транспортиране и с по-добра реализация на пазара.
Младите специалисти Татяна Трифонова и Йордан Кръстев завършват тази година Аграрен университет - Пловдив със специалност Агрономство (лозаро-градинарство), която покрива три основни направления - овощарство, лозарство и зеленчукопроизводство. Те бяха официално представени на членовете на Общото събрание на Сдружението, което се проведе на 27 юни.
Агрономите ще наблюдават всички овощни градини и ще изготвят план за растителна защита, подходящи за всеки регион в съответствие с климата, като по този начин ще се постигне обединение в производството. В дългосрочен план очакванията са да се постигне еднородно и по-високо качество на продукцията. Те ще се включат в серия обучения, семинари и информационни срещи, за да получат съвременни знания и ще усвоят актуални световно признати практики в овощарството, които после да предадат на овощарите от региона.
В момента 70% в овощните градини на членовете на Съюза се отглеждат различни сортове, като всеки фермер сам определя какъв вид растителна защита да ползва и поради тази причина плодове от един и същ сорт са с различни вкусови качества и различен външен вид. Уеднаквяването на сортовете и практиките за отглеждане на плодовете е неоходимо за достигането на продукцията до големи търговски вериги. В момента не повече от 5% от членовете-овощари работят с големи търговски вериги. Някои участват в новия проект на „Метро“ - „Отгледано с любов в България“, и може да се каже, че черешите, кайсиите, прасковите, ябълките и крушите в „Метро“-Русе и не само са от градините на местни овощари. Понастоящем обаче почти цялата продукция минава през двама или повече посредници. 
С достигане до търговките вериги и до по-платежоспособни пазари, овощарите очакват да получат около 30% по-висока продажна цена. Чрез постигане на поставените цели и задачи очакванията са производителите в нашия сектор да станат конкурентни на международните пазари. На практика проектът ще допринесе значително за намаляване на безработицата и обезлюдяването в селските райони.