Въпреки изобилието от финансирани с европари инфраструктурни проекти (реализарани най-вече от община Русе), като цяло Русенска област изостава от водещите региони в усвояването на средства по оперативните програми. Това показва анализ на Института за пазарна икономика. По показателя „реално изплатени средства на човек от населението“ Русе е на 15-то място в страната с 893,7 лева. Към 30 юни 2017 г. реално изплатените средства по оперативните програми в България са 8 769 197 329 лв. или средно по 1230 лв. на човек.
Данните по области показват, че най-много средства усвояват най-големите области - столицата (3 249 млн. лв.), Пловдив (663 млн. лв.), Бургас (563 млн. лв.), Варна (399 млн. лв.), Стара Загора (332 млн. лв.). Най-малко пък са средствата в областите Перник (55 млн. лв.), Търговище (75 млн. лв.), Смолян (84 млн. лв.), Кюстендил (85 млн. лв.), Видин (94 млн. лв.). Русе и тук е в златната среда със 198 млн. лева. 
При съотнасяне на усвоените суми към населението столицата отново е начело с 2455 лв. на човек, следвана от Габрово с 2365 лв. и Бургас с 1364 лева.
Най-големите проекти, финансирани по оперативните програми до момента, са за метрото в София, отсечки от магистрали и пътища, както и пречиствателни станции в различни точки на страната. В същото време хиляди проекти на общинската администрация се фокусират в правенето на градинки, облагородяване на общински обекти, козметични ремонти на сгради и съоръжения, които водят до видим за избирателите резултат, макар невинаги да са най-добрият избор за увеличаване на благосъстоянието им, твърдят икономистите.
Парадоксално, но според ИПИ, европейските средства вместо да намаляват неравенството между регионите, всъщност ги задълбочават. Това е така, защото някои от най-силните икономически области (като София, Варна и Стара Загора) усвояват и най-много средства, докато някои други усвояват много по-малко и затова продължават да кретат.