Приключи областното класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. В направление „Членове на училищни форми за самоуправление“ първа е Милена Петкова от СУ „Възраждане“, втора - Анита Желева от ПГО „Недка И.Лазарова“, трета е Мълвина Димитрова от СУ „Христо Ботев“. 
При индивидуалните кандидатури първите три места са за Йордан Ганев от СУ „Панайот Волов“ в Бяла, Виктория Янева от СУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ“ в Русе и Сияна Боянова от ОУ „Климент Охридски“ в Борово. През есента ще се извърши националното класиране и ще стане ясно кой ще представлява областта в Съвета на децата.