Нова електронна услуга на НАП ще намали възможността фирми да пострадат от данъчни измами на техни нелоялни партньори. От 3 юли търговците могат да правят проверка в „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“, която може да бъде ползвана с квалифициран електронен подпис (КЕП). Справката съдържа информация за издадените и включени в дневниците за продажби за определен данъчен период от регистрираните по ЗДДС лица фактури, в които идентификаторът на лицето, заявяващо справката, е посочен като получател. 
Чрез новата услуга се предоставя възможност на лицата да проверяват коректното отразяване от доставчиците на направените от тях покупки, изпълнението на изискването за начисляване на ДДС, осигуряващо възможност за ползване на данъчен кредит по тях, а също така и наличието на отразени продажби, по които лицето не е действителен получател. По този начин ще намалят драстично възможностите за използване на някои схеми за данъчни измами.
Осигуряването на достъп до посочената информация ще създаде условия за засилване на гражданския контрол за спазването на установените от закона задължения за регистрираните по ЗДДС лица и ще допринесе за намаляването на риска от злоупотреби и нарушаване на права и законни интереси на гражданите, твърдят от НАП.