7 809 999 лева ще струва ремонтът на кейовата стена под „Рига“, чиято цел е тя да се използва от големи плавателни съдове, след като се подобрят навигационните условия на три корабни места. Средствата са осигурени по трансграничната програма между България и Румъния. 
Проектът предвижда рехабилитация на кейовата стена в участък с дължина 500 м от Дълбокия път при хотел „Рига“ до витата пасарелка на Гимназията по облекло. Обособени са три корабни места с възможности за монтиране на понтонно-мостови корабоприемни съоръжения. Кейовата стена ще бъде оборудвана с необходимите превързочни и предпазни устройства за акостиране на корабите както при ниски, така и при високи води. Предвидено е също и парково осветление.
За строителните и монтажни работи беше обявена обществена поръчка. Фирмите, които искат да се захванат със строителството, могат да подават оферти до 4 август, а на 7 специална комисия ще ги разгледа.