Изключително стриктно проверяваме командировъчните заповеди, с които работодатели изпращат свои работници и служители на работа в чужбина, каза главен инспектор в Инспекцията по труда Светлана Лазарова. Пет такива нарушения са засекли трудовите инспектори само през месец май. Липсват начална и крайна дата в заповедите за командироване, не са посочени детайлно условията за извънреден труд, обясни Лазарова. От съставените 15 акта за административни нарушения през петия месец на годината три са били именно за нарушения с командировъчни на българи в чужбина. Тези проверки продължават, увери Светлана Лазарова. 
През май са издадени 20 наказателни постановления за 16 750 лева. По същото време са влезли в сила наказателни постановления за 310 лева. Инспекторите са съставили 3 акта за спиране на машини и съоръжения. Единият е запечатал товарен асансьор в шивашка фирма, другите два са забранили работата на едно строително скеле и на един необезопасен изкоп, съобщи Лазарова. 
Общо през месец май инспекцията е извършила 113 проверки, при които са констатирани 559 нарушения. 432 от тях са свързани с неспазване на условията на труд.