Всички видове битова енергия вече са по-скъпи - цените и на топлата вода, и на тока, и на природния газ за бита отиват нагоре с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от събота. За пръв път регулаторът оповести решението си в почивен ден и то след като срокът реално вече бе започнал да тече.
След няколко обществени обсъждания и разглеждания на открити и закрити заседания регулаторът все пак се съобрази с някои препоръки на енергийните дружества и направи леки корекции в сметките си за новите цени. Топлоенергията на „Топлофикация Русе“ ще поскъпне не с 9%, а „само“ с 8,05 на сто и един мегаватчас вече ще струва 77,41 лева без ДДС (92,89 лева с ДДС). На повечето битови клиенти на дружеството обаче месечните сметки ще се увеличат с доста повече заради отпадането на повечето преференции, въведени с програмата за изрядни клиенти. За тях остана единствено таванът от 10 лева за кубик топла вода (в случай, че излиза повече по сметките на топлинния счетоводител), който досега беше 9 лева. По-евтин втори и трети кубик вече няма, отпадна и таванът за отопление през зимата от 1 лев на кубически метър от апартамента.
За сметка на по-малкото поскъпване на топлоенергията регулаторът увеличи почти двойно увеличението на тока - вместо предварителните 0,22%, то стана 0,41%. С 1,91% нагоре е и природният газ. Цената на синьото гориво вече е 370,21 лв./1000 куб. м. или 34.86 лв. на MWh, без ДДС, акциз и цена за пренос. И за тока, и за газа крайната цена включва множество компоненти, някои от които се определят от доставчика, така че реалното поскъпване може да е малко по-различно.
Единственият печеливш от първоюлските промени е дребният бизнес, който ползва ток ниско напрежение на регулиран пазар. За малките фирми дневната и нощната тарифа за електроенергия намаляват съответно с 1-11% и 1,68-7,5%.