Общината ще продължи строителството на втория етап от пробива на булевард „Бозвели“. Доизграждането на важния булевард в града включва участъка от улица „Борисова“ до края на ул.“Сент Уан“ - до Сарайския мост. Вече има изработен подробен комуникационно-транспортен план и план за организация на движението, а заинтересованите граждани могат да се запознаят с тях в периода от 4 до 11 юли. Освен това предварителните проекти ще бъдат подложени на публично обсъждане, което общината организира на 11 юли от 17.30 до 19.30 часа в Пленарна зала. Предварителните проекти се разработват от русенската фирма „БулМап“, а проектант е инж.Симеон Станчев. Изработването им се финансира от общинския бюджет. 
Целта на проекта е разширение на улица „Бозвели“ от кръстовището на ул. „Борисова“ и бул. „Бозвели“ в обхвата на улица „Струма“ и края на „Сент Уан“. Това е необходимо, за да се продължи вече изграденият бул. „Бозвели“ - от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Борисова“, и така да се осъществяват преки и бързи връзки на южните жилищни райони - „Чародейка“ и „Дружба“ със Западната промишлена зона. В общ план ще се реализира и връзка на направлението Варна с направлението София. 
Всички желаещи да се запознаят предварително с изработените проекти, могат да го направят от 9.30 до 16.30 часа в работните дни в стая 9 на втория етаж в сградата на общинска администрация на ул. „Олимпи Панов“ 6. Становища и мнения по тях могат да се подават в информационния център на общината, на електронната поща, както и по време на срещата за общественото обсъждане.