Заради промяната в цената на електроенергията от 1 юли „Енерго-Про“ отново ще даде възможност за самоотчет на показанията на клиентите, които пожелаят да го направят. В периода 1-5 юли всеки от тях може да декларира данните от електромера си в удобен за него център за обслужване на компанията, на телефон 0700 1 61 61 или на имейл [email protected]
Необходимо е клиентът да посочи своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата на компанията.
Както „Утро“ писа, очаква се днес Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди малко по-високи цени за домакинствата от Североизточна България, като подготвеното увеличение е символично - средно с 0,22%. Няколко дни повече или по-малко по новите цени няма да променят съществено сметката, тъй като и за 50 лева месечна консумация разликата ще бъде жълти стотинки. Но жълти ли не, все пак се дава възможност те да се спестят.
При тези, които сметнат този труд за излишен, показанията на електромерите ще бъдат снети при редовния месечен отчет.
Отчетният период във фактурите, включващи промяната на цената, ще бъде разделен на два подпериода - по стари цени до 30 юни включително и по нови цени от 1 юли. Съгласно регламентираната методика, консумираната електроенергия ще бъде разделена пропорционално на дните преди и след промяната на цената на база среднодневна консумация.                                         У