Непълно съдържание на етикети доведе до съдебната зала представители на търговското дружество „Млечен път“ и на Комисията за защита на потребителите. 
Фирмата има магазинче за цветя и сувенири в „Чародейка“ и е типичен представител на малкия семеен бизнес. До 1 февруари 2017 г. фирмата нямала никакви проблеми с различни проверяващи, които не намирали каквито и да било нарушения. Това приключило на 1 февруари, когато инспектор от Комисията за защита на потребителите открил непростим според него пропуск - в етикетите на няколко стоки не била посочена страната на произхода им.
Заради дотогавашната изрядност на „Млечен път“ съставеният й акт бил минимален, но фирмата решила да го оспори в съда. Според адвоката й нарушението не е ясно описано в съставения акт, освен това то представлява маловажен случай поради не големия брой стоки с непълни етикети на пазара. 
Според представителя на КЗП обаче нещата стоят по диаметрално противоположен начин.
Какво е мнението на съда ще стане ясно до месец.