24 място заема Русенският университет по показател „Средна брутна заплата“ в подредбата на 33 държавни висши училища в страната. Това показва сравнителният анализ на синдиката „Висше образование и наука“ към КНСБ, който бе публикуван завчера. 
Средното месечно възнаграждение, което получават преподавателите и служителите в РУ, възлиза на 1097 лева, сочат данните от изследването. На първо място по заплати е Икономическият университет във Варна, където хората се разписват средно срещу 2061 лв. на месец, следвани от медицинските университети в София /1995 лв./ и във Варна /1849 лв./. Класацията затварят столични университети, които са стари и авторитетни - като този по архитектура, строителство и градоустройство /966 лева/, Химико-технологичният /892 лева/ и Минно-геоложкия /860 лева месечно/. 
Не е оптимистичен и фактът, че русенските вузовски заплати са значително под средната университетска за страната - 1250 лева. Слабо утешение е, че, примерно, заплатите във Великотърновския университет са още по-ниски: 1021 лв. 10-ото отзад напред място на РУ по заплати го поставя доста зад висши училища като Техническия университет в Габрово /1176 лева/, Стопанска академия в Свищов /1195 лв./, Университета по хранителни технологии в Пловдив /1136 лв./, изпреварва го дори Тракийският университет с неговите 1117 лева на месец. 
Интересна е диаграмата, която показва разликите в средните заплати в съответния регион и тези в университетите. Единствено в София средната вузовска заплата е по-ниска от общата - 1186 вземат във висшите училища, а средният софиянец получава 1414. Навсякъде другаде професорите и доцентите са по-добре платени от средно статистическите жители. Най-драстична е разликата във Варна: 1718 лева средно за преподавател в университет към 1011 лв. средна заплата в града. В Благоевград тези числа са съответно 1450 и 704. В Русе разликата е 250 лева в полза на университетските хора. По-малка е разликата само в Стара Загора: 129 лева, тъй като средната заплата за региона е 988 лева. 
По други показатели РУ е в челото или поне в първата половина родни държавни ВУЗ-ове. Като например по брой студенти - там сме в групата на 9-те „големи университети“ с 6550 обучавани. На 11-о място е РУ и по брой на работещи в него: 717 души, 59 на сто от които са преподаватели, останалите са служители и администратори.