Йордан Борисов е завършил история, журналистика и право. Бил е главен специалист в Националния музей на образованието в Габрово, главен специалист и директор на Държавен архив-Русе, завеждащ отдел „Политика“ във в. „Русенски новини“. Публикувал е статии в специализираните научни списания, в централния и местен печат, радио и телевизия. Издал е документални сборници, студия за Васил Друмев, документално публицистичната книга „Вести от Русчук“ и e съавтор на наскоро излязлата книга „Русе в стари снимки и документи“. През 1997 г. е заместник областен управител на Русе, а от 1999 до 2001 г. - областен управител. От 2002 до 2008 г. е управител на консултантско и посредническо дружество „Хелиос“ ЕООД. От 2008 до 2011 г. е обществен посредник на общините Две могили и Иваново, а от 2011 г. до днес е омбудсман на община Две могили.


- Г-н Борисов, научиха ли се гражданите на Две могили да ви търсят за съдействие и за какво най-често се оплакват?
- Гражданите на Две могили имат обществен посредник от 2008 година и за това време действително се научиха да ме търсят. Но искам да обърна внимание, че това не би могло да се случи, ако общинските съветници и администрация мислеха тесногръдо. Те гласуваха да има такъв посредник между власт и общество, който да съблюдава върховенството на закона и да работи за постигане на прозрачно и добро управление. Отначало гражданите посещаваха приемната по-скоро от интерес, а през последните години от необходимост да отправят устни и писмени жалби за нарушени права от държавни институции, монополни обединения, земеделски кооперации и частни дружества. Конкретно те са свързани с неуважени заявления за надписани сметки от изразходване на ток и вода, извършени битови кражби, неизплатени ренти от арендаторите и за неизпълнени съдебни решения. 
Отделно от тези жалби, в приемните дни съм консултант и лобист. Тази ми дейност не е регламентирана в правилника, но е в инерес на хората. Консултациите са свързани с делби на имоти, право на социални помощи, семейни добавки, условия за кандидатстване по програми, коментари на новоприети и изменени закони. Много често хората искат да лобирам пред съответните институции за издирване на документи за пенсиониране и наследствени земи. Палитрата на жалбите, консултациите и коментарите е много наситена.  Удовлетворен съм, когато успявам да помогна на част от тези хора! Вече си имаме доверие. Изграденото доверие между мен, гражданите и институциите е най-важната част от моята дейност. 
- А какви са проблемите на жителите на селата в общината?
- Имам постоянна връзка с жителите по селата и съм наясно с част от техните проблеми. Всяка седмица участвам в оперативката на кмета на общината с кметовете по населени места. Там те споделят и коментират проблемите за решаване. Казвам и за моите срещи с хората и какво те искат да се подобри. Исканията им са от реалния живот. Социалният патронаж да разнася храната до домовете на възрастните хора, които не могат да се движат. Да се направи частичен ремонт на разбитите селски улици. РПУ Две могили да вземе по-сериозни мерки за овладяване на битовата престъпност. Да пият чиста, а не хлорирана и кална вода в мрежата. Хранителните стоки в магазините да не са с изтекъл срок. Редовно извозване на битовите отпадъци. Продължаване на програмите за заетост. Установих, че в селата масово се потъпкват правата и достойнството на възрастните хора, а и на тези, които са останали да работят там. Наемат се на работа без трудови договори, без осигуровки и без заплащане впоследствие. На това „съвременно робство“ държава, синдикати и общество трябва да сложат край!
- Провеждате ли изнесени приемни, за да имат възможност и хората от селата да споделят проблемите и притесненията си?
- Изброените проблеми са от последните изнесени приемни. Те се провеждат периодично по график. Писмено уведомявам кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода на изнесените приемни с приложен график. След това писмено информирам всеки кмет за датата и часа на изнесената приемна с молба да разгласи сред населението и да осигури стая за срещи. От проведените многобройни открити приемни по места установих, че те дават гласност на натрупаните обществени настроения на хората. По този начин допринасям и за подобряване на работата на администрацията и общинския съвет.
- Кои са сериозните сигнали, по които работите?
- От последните изнесени приемни имам не толкова жалби и сигнали, отколкото човешки молби. Първата от тях е на Божанка Върбанова от село Могилино, която с години обгрижва психично болната и агресивна нейна сестра. Подала е документи за социален дом и искам приоритетно да бъдат придвижени. Втората е на жителка от село Острица, която ме сигнализира за психично болен мъж на име Борислав Милев, чиито родители са починали и той е оставен сам, без да може да се контролира и обгрижва. Има подадени документи за настаняване в социален дом. Необходимо е да бъдат придвижени също приоритетно. И за двата случая съм разговарял с директорката на Дирекция „Социално подпомагане“ в Две могили, където са подадени документите. Заедно мислим за вариантите, по които можем да им помогнем.
- Кой е най-големият ви успех през тази година, кои битки успяхте да спечелите?
- За омбудсмана няма голям и малък успех. Всяка жалба, сигнал, молба успешно решена е успех. Трудно се постига, нужна е дипломация и опит при разговорите с институциите, юридическите и физическите лица. Нужен е усет да се контактува. Общественият посредник може да препоръчва и предлага законови решения. В разговори съм убедил мобилен оператор, ВиК дружеството и „Енерго-Про“. 
- А за кои проблеми все още търсите решения?
- За тези, които не съм успял през годините да доведа докрай. Битката за укрепването на моста до Кацелово все още не можем да спечелим, и то заедно с кмета на общината и кмета на селото. От шест години този мост се ремонтира. Половината от моста е затворена, а по другата половина се движат моторни превозни средства. По него минават и ученически автобуси всеки ден. Написахме съвместни писма до областния управител, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление, Министерство на вътрешните работи. Имаме устно обещание от Областното пътно управление, че тази година мостът ще бъде ремонтиран. С кмета на общината и общинския съвет пресмятаме финансовите резерви, за да започне ремонтът и на част от селските улици. Моделът на сътрудничество с ръководството на общината и общинския съвет се практикува от мен в продължение на години, въпреки че не е регламентиран в правилника. Искам да подпомогна подобряването на условията за живеене в община Две могили чрез изграждане на добра инфраструктура, улично осветление, почистване на речни корита, намаляване на високите нива на шум и лобиране пред министерства за проектите на общината. Има видими резултати от моята дейност в тези области.
- Кои са най-големите трудности, с които се сблъсквате?
- С нежеланието на хората да споделят писмено нарушените си права и достойнство. Споделят ги устно, и то пространно. Писмените жалби са ми необходими да отправя искане пред съответните институции за решаване на противозаконните им действия. Изумява ме фактът, че 27 години след демократичните промени, хората се страхуват да напишат името и адреса си за неща, от които те са ощетени. Причините са, че няма гражданско общество и граждански контрол. Все още властта не приема факта, че трябва да създаде условия за добро и прозрачно управление.
- Случвало ли ви се е да влизате в конфронтации, за да защитите дадена позиция?
- Много често.
- Ползват ли регионалните подразделения на държавните институции и местната администраци услугите и помощта на омбудсмана?
- Да. Местната администрация много често се обръща към мен за решаване на проблеми, свързани с дейността на държавните институции, дружества, агенции и частни фирми.
- За толкова години на тази позиция минавало ли ви е през ум да се откажете? 
- Да, мислил съм, но си давам сметка, че през годините добих опита, с който да бъда по-полезен на хората.
- Въпреки че тази позиция е в интерес на обществото, все още има хора, които смятат, че ролята на омбудсмана е ненужна. Какво отговаряте на такива като тях?
- Практиката в Европа е доказала и доказва ролята и смисъла на работата на омбудсмана в полза на обществото. В много отношения се стремим да бъдем европейци, но все още има страх от намесата на омбудсмана в общинската и държавната власт.
- Какво би ви мотивирало за следващ мандат?
- Да продължа да помагам на хората!