БРП предприема нови стъпки за спасяване на дъщерната си фирма „Варнафери“, извършваща фериботни превози през Черно море. Както става ясно от протокола от общото събрание на акционерите, проведено на 26 юни, параходството ще стане съпоръчител по кредит отпуснат на „Варнафери“ от Централна кооперативна банка в размер на 6 784 315,40 щатски долара, което по сегашния курс прави към 11,8  млн. лева. Заедно с русенския превозвач гарант по същата сделка ще бъде и „Параходство Български морски флот“ АД, с което БРП си поделя по 50% в закъсалото дружество. На общото събрание акционерите са упълномощили Управителния съвет на БРП да сключи сделката, в резултат на която за него ще възникне още едно сериозно финансово задължение.
„Варнафери“ ООД бе учредено през 2011 г., като заемът за 6 млн. долара от ЦКБ е взет същата година. И очевидно не се обслужва редовно, защото сумата е успяла да набъбне с почти $800 хил. Някакви стъпки за събирането му досега не са предприети най-вероятно защото всички фирми и ЦКБ са от групата на „Химимпорт“. 
Това не е първият път, когато БРП спасява закъсалото си дъщерно дружество. Преди година и половина параходството, отново заедно с партньора си - морския превозвач БМФ, наля във „Варнафери“ 5 млн. лева под формата на увеличение на капитала. Фериботният превозвач обаче продължава да регистрира сериозни загуби - за 2014 г. фирмата бе на минус със 6,1 млн. лева, а през 2015 г. - с над 3 млн. лева. Резултатът за 2016 г. е още неизвестен, но явно също не е впечатляващ щом се налага БРП и БМФ да гарантират заемите му.