Започна приемът на кандидатстудентски документи за новата академична учебна година в русенския филиал на  Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. Документи ще се приемат в стая 207 на ВУАРР всеки ден от 8 до 17 ч до 28 септември. Изчерпателна информация може да се получи от служителите от учебния отдел и от табло до входа на ВУЗ-а. Приемните изпити от редовната кандидатстудентска сесия ще се проведат на 30 юни, 28 юли, 25 август и 29 септември, а класирането ще бъде публикувано на 3 юни, 31 юли, 28 август и 2 октомври, съобщи помощник-ректорът и административен директор Веселин Митев.