„Топлофикация Русе“ води активно дела срещу свои клиенти, но с променлив успех. От 1 юли миналата година до 31 март са образувани 326 производства срещу длъжници за доставена, но неплатена топлоенергия. Това перо разходи в уж пазарната ни икономика също се одобрява от Комисията за енергийно и водно регулиране. И се предвижда този „план“ да се увеличи за следващите 12 месеца - до 400 дела, за които са предвидени съдебни разходи от 9000 лева. 
Да не си плащаш сметките навреме не е препоръчително. Както „Утро“ неведнъж е писал, със съдебните разходи едно задължение от 100 лева може да набъбне десетократно. Но битката не винаги е обречена. Както става ясно от анализа на КЕВР, по тия 326 дела „Топлофикация Русе“ е направила съдебни разходи от 72 504 лева, от които само към 45 хил. лева са за юридически такси. Останалите суми са платени към взискатели на дружеството. 
Съдебните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения за периода са в размер на 26 530 лв. и се харчат за образуване на нови заповедни производства срещу длъжници.
Делата срещу клиенти, водени от „Топлофикация Русе“, все пак са доста по-малко в сравнение с предишни години. Роля изигра затова и програмата за изрядни клиенти на дружеството, която предвиждаше значителни отстъпки, за абонатите, които плащат редовно без отлагане. Тази програма обаче на практика се ликвидира от 1 юли и за огромната част от клиентите няма да носи никаква изгода. Печеливши от нея ще останат само живеещи в малки кооперации и отделни полупразни блокове, където топлоенергията се разпределяше на малко хора и се случваше кубик вода да излезе по 20 лева. От 1 юли таванът за кубик битово гореща вода ще бъде 10 лева, с 1 лев над досегашните 9 лева с ДДС.