С доклади, съобщения и дискусия по актуални теми, свързани с бъдещото развитие на региона на Долен Дунав ще се отбележи на 29 юни Денят на река Дунав. Събитието ще се проведе от 11 до 17.30 часа в голямата зала на Канев център в Русенския университет. Организатори са Научно-техническият съюз по водно дело, Асоциацията на инженерите в Румъния и „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД.
Долен Дунав е участъкът на реката от Железни врата до  Черно море. Ще бъдат разгледани теми като „Изменения в климата и последствия за Долен Дунав“, „Наводнения и суши. Управление на водите на реката“, „Опазване на околната среда и биоразнообразието“, „Вътрешноконтинентален воден транспорт и мултимодалност“, „Свързаност на двата бряга на реката“,  „Туризъм“, „Икономика на региона на Долен Дунав и перспективи“.