14 жалби са подали родители по повод проблемите с приема на първокласници за учебната 2017-2018 година в най-желаните учебни заведения. Най-много възражения след обявеното първо класиране са постъпили за Училището по европейски езици. Те са за 11 неприети деца, като след втория етап на класирането седем от тях са приети, а останалите четири не са получили достатъчен брой точки. Две жалби има подадени за училище „Иван Вазов“, една за „Отец Паисий“, а за „Любен Каравелов“ няма сигнали за нарушения. Това каза зам.-кметът Иван Григоров на вчерашната сесия във връзка с питането на общинските съветници Иво Пазарджиев и Владо Владов за приема на ученици в първи клас и порочните практики на родители да мамят с адреси.