До пет години България ще има напълно либерализиран енергиен пазар и регулирани цени няма да съществуват и за битовите абонати. Това обяви вчера председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по време на конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“. В момента изцяло на свободния пазар са само най-големите компании.
Според шефа на регулатора, краят на 2018 г. е достатъчен период небитовите потребители на регулирания пазар да излязат на свободния, а 5-годишният период, препоръчан и от ЕК, /до края на 2021 г./ да бъде период, в който изцяло да бъде либерализиран пазарът и за всички битови потребители. За тази цел трябва енергийна стратегия, която да бъде утвърдена от НС. По този начин няма да се водят спорове по един или друг проект и няма да има сблъсъци на лобита от различни сектори от българската енергетика за това как да върви страната. 
Като риск през ускорената либерализация Иванов посочи възможността това да доведе до съществени проблеми в целия сектор, защото е необходимо цялата енергия да може да се купува свободно от борсата, което сега не е така. Освен това при ускорена либерализация може да се окаже, че част от големите дружества -производители на електроенергия, няма да са конкурентоспособни, което ще създаде сериозен проблем на енергийния баланс. Сред тях са топлофикациите, които сега са субсидирани чрез по-висока от пазарната изкупна цена на произведената електроенергия.