Българска фондова борса се превръща във все по-добра алтернатива на обикновения спестовен депозит. Докато парите в банките вече носят под 1% годишно, средната доходност само от дивиденти на БФБ тази година е 3.39%, показва анализ на „Елана Трейдинг“, един от най-големите инвестиционни посредници у нас. Отделно от дивидентите, инвеститорите могат да разчитат и на покачване в цените на акциите. От началото на годината книжата на тези компании са поскъпнали средно с над 14%.
На борсата вече има достатъчен брой компании със стабилна дивидентна политика, които в продължение на години радват инвестиралите в тях. В челната десятка за това лято 9 дружества разделят редовно печалбата си с малките акционери. Дивидентната им доходност е над 3% годишно и достига до 6-8% за някои дружества със специална инвестиционна цел, които по закон трябва да разпределят поне 90% от печалбата си всяка година. Заедно с покачването на цените, печалбата за инвестиралите в тази група дружества за последните 12 месеца достига 20%.