Държавен фонд „Земеделие“ преведе субсидии в размер на близо 10 млн. лева по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания. Изравнително доплащане на база окончателно определената ставка за зелени дейности получиха 54 827 земеделски стопани.
Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за кампания 2016 е 126,17 лева на хектар.
Въведена е „финансова дисциплина“ в размер на 1,353905%. С този процент се намаляват всички плащания, надвишаващи 2000 евро, които се отпускат на земеделските стопани. Удържаната сума е предназначена за създаден резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина или т.нар. намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка.