Април е бил много успешен месец за хотелиерския бизнес в областта, показват данните на националната статистика. Броят на туристите отседнали в някое от местата за настаняване в Русенско е с 1000 повече отколкото същия месец на миналата година и отбелязва впечатляващ ръст спрямо първото тримесечие на тази година, което бе доста слабо. Приходите от нощувки за април надхвърлят 700 хил. лева, нещо което се случва доста рядко. 
Увеличеният брой на отседналите в областта туристи води и до по-голям брой нощувки - 14 612, които са с 2200 повече от миналогодишните и с 2300 над тези през март. В резултат приходите на хотелите и другите места за настаняване в областта достигат 706 хил. лева, с над 110 хил. повече от предишния месец.
Повече са отседналите в Русе както от България, така и от чужбина. Броят на туристите от чужбина нараства с около 15 на сто.
Със затоплянето на времето нарастват предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. През април в тях са реализирани 6653 нощувки или 45% от всички. Почти толкова са и посещенията в четиризвездните хотели - 6188. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 348 хил. лева или 52% от всички. 
През април в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 1392 лица, които са донесли скромните приходи от 96 хил. лева.
Отседналите през април в Русе туристи са общо 8850, от които 2175 са чужденци. Реализираните нощувки в общо 42 хотела и други места за наставяне в областта са 14 612 или по 1,65 на човек. Запълняемостта на легловата база се покачва до 29%, което означава, че от 100 легла средно по 71 на ден са оставали незаети.