Топлофикационните дружества се обявиха против новите цени на предоставяните от тях услуги, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Те трябва да влязат в сила от 1 юли. Вчера в сградата на регулатора се проведе поредното обществено обсъждане цените на топлата вода и електроенергията, произведена по комбиниран способ.
Както „Утро“ писа, работната група на регулатора предложи увеличение на цената на топлинната енергия в Русе с около 9%. „Топлофикация Русе“ искаше цените да останат без промяна. За сметка на това преференциалната цена за електроенергията, произведена по комбиниран способ, ще се увеличи само с 3% вместо с исканите 40 на сто. 
В изчисленията на КЕВР не е включена предстоящата промяна в цената на природния газ от 1 юли. „Булгаргаз“ настоява за поскъпване с 1,91%. Тази промяна обаче не е от значение за русенската централа, която използва за гориво въглища.
Енергийният регулатор предлага от първи юли токът за битовите абонати на „Енерго-Про“ да поскъпне с 0,22%.