Проект „Инвестиции за безопасен регион“ стартира днес между РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“-  Гюргево. Бенефициент на проекта е румънската страна, като стойността му е 5 059 800 евро. 85% от тях са отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, останалите 15 на сто ще се съфинансират от бюджетите на Румъния и България.
Обща цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион, обясни за „Утро“ началникът на пожарната в Русе комисар Димитър Павлов. Продължителността на проекта е 3 години, като през това време ще се осъществи пълна реконструкция на четирите сгради на територията на Първа противопожарна служба на бул.“Трети март“. Те са построени през 70-те години на миналия век, но на практика са влезли в експлоатация през 1983-а.
Чрез този проект 47-годишните сгради на администрацията, физкултурният салон, гаражът и тренировъчната кула ще бъдат санирани, ще се постави нова дограма и ще се направят редица други подобрения, така че да отговарят на европейските изисквания за противопожарна служба, уточни комисар Павлов.
Изпълнението на този ремонт ще доведе до намаляване на времето за реакция при пожари и извънредни ситуации, увеличаване срока на експлоатация на пожарната техника, както и до намаляване разходите за поддръжката й.