ИТ секторът привлича най-много кадри в България от трети страни, показват данните на Министерството на труда и социалната политика. Работещите със „Синя карта“ у нас висококвалифицирани специалисти са предимно от Русия и Украйна. 
От началото на годината до края на май са издадени 228 разрешения за достъп до българския пазар на труда на чужденци - граждани на 36 държави. 125 от тях са разрешения на Агенцията по заетостта (АЗ) във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ от МВР, 67 са разрешенията от АЗ за „Синя карта“ на ЕС, а 36 са за издаване на разрешение за работа.
Най-много разрешения за трудова заетост са предоставени на Сърбия - 46. Те са основно за инженерно-технически персонал, спортисти и консултанти. От Украйна са 37 - инженерно-технически персонал, спортисти и артисти. От Русия са 30 - инженерно-технически персонал и спортисти, от Тунис - 13 - инженерно-технически персонал, от Македония - 11 - инженерен и средно-технически персонал, консултанти и други.
За първите три месеца на 2017 г. общо 67 са гражданите от 11 държави извън ЕС, които са получили разрешение за упражняване на висококвалифицирана заетост чрез „Синя карта“ на ЕС. Преобладават гражданите на Украйна (27), Русия (25), Китай (11). Общо 55 от издадените разрешения са за длъжности от сектора на информационните и комуникационни технологии, включени в Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.