Към 31 декември 2016 г. 161 жилища в областта нямат електричество, водопровод и канализация, съобщи Териториално статистическо бюро „Север“. Те представляват само 0,1% от общия брой домове в Русенско, който е 125 556. Спрямо предходната година той се е увеличил с 86 броя. На обратния полюс са 42 887 жилища (малко над една трета) с висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). Средната жилищна площ на човек от населението в област Русе е 28.6 кв.м, като за градовете тя е 25.8 кв.м, а за селата 38.4 кв.м. 
Жилищният фонд в областта се състои от 64 869 жилищни сгради, с 16 повече спрямо края на 2015 година. В градовете се намират 26 860 жилищни сгради, а в селата - 38 009. 
1507 жилищни сгради в областта са въведени в експлоатация преди 1918 година и са на възраст над 100 години, показват данните на статистиката. На такава преклонна възраст е всяка 40-а сграда в Русенско. Най-голям е делът им в областния център Русе - 3,1%, докато в общините Борово и Сливо поле той е едва 1.0%.
30 297 от общо 64 853 жилищни сгради са построени до 1960 г. След 1990 г. са построени 4094 сгради, като едва 38 са въведени в експлоатация през миналата година. Данните показват, че едва 6,3% от сградите в областта, тоест една от всеки 16, са построени в годините след социализма. Което при намаляващо население може би трябва да се смята за нормално.
Най-голям е броят на жилищните сгради в община Русе - 26 396 или 40.7% от общия брой. Близо половината са тухлени с бетонна конструкция. В град Русе сградите са 14 568.