Математическа гимназия „Баба Тонка“ твърдо и категорично държи първенството сред русенските гимназии в класацията на резултатите от матурите. Само пълните шестици, които са получили зрелостниците в МГ, са общо 26 - 11 по математика, 8 по английски език, 5 по биология и по една по български език и литература и по руски език. 
Най-високият среден успех от тазгодишните матури, който са показали русенските зрелостници, е по... английски език! И това са не възпитаниците на Английската гимназия, както може би някои очакват, а учениците от випуска, завършващ Математическата гимназия! Учениците на дългогодишната преподавателка по английски Наташа Николова са начело в русенската класация - средният им успех от матурите е 5,86. 12-окласниците от Английската гимназия - 5,69, трети са Дойче шуле - 5,66, а след тях се нареждат СУ „Васил Левски“ с 5,43 и СУ за европейски езици с 5,41. 
Другото постижение в тазгодишните матури е биологията. Там отново класацията оглавява Математическата гимназия с 5,83, след това се нарежда Английската с 5,46, СУ „Васил Левски“ с 5,14, Дойче шуле с 4,96, Европейските езици и Икономическата гимназия с 4,81.
Средният успех на МГ по български език от зрелостните изпити на явилите се 127 ученици е 5,34, което е категорична заслуга на преподавателката по този предмет на целия випуск Антония Киранова. След МГ се нареждат СУЕЕ и Дойче шуле със средна оценка от същия изпит 4,96. Трета е Английската гимназия - с 4,89, а след нея е Професионалната гимназия по икономика и управление - 4,72. 
По математика напълно естествено лидира МГ - с 5,27 среден резултат. 4,85 е средната оценка за Икономическата, а 4,83 са изкарали зрелостниците във „Васил Левски“. Интересното е, че за втори матуритетен предмет тази дисциплина са избрали 67 зрелостници от МГ, по 6 в ПГИУ и Дойче шуле, по трима в СУЕЕ и „В.Левски“ и двама в Английската.   
Какво показва съпоставката на матурите с предишни години? Като цяло се отбелязва леко отстъпление от миналогодишните резултати. По български средната оценка спада с 2 стотни, по история - с 8 стотни, по математика - с цели 16 стотни. Затова пък рязко се покачва успехът по английски език - от средно за миналата година 5,01 до 5,38 тази година, по-добре са се представили и учениците, явили се на изпит по немски и по руски език. 
Най-слаби знания са показали зрелостниците и миналата, и тази година по география: 3,44 и 3,57. Най-високите резултати миналата година са показани по химия: 5,37, и тази по френски: 5,40.