Съдилищата в малките населени места задължително трябва да се запазят, защото чрез тях там присъства държавата и тя не трябва да абдикира от задълженията си. В противен случай алтернативата са саморазправи и възход на местни неформални лидери, които да обсебят „правораздаването“ в отсъствието на държавна намеса и контрол. Това заяви пред общото събрание на съдиите  съдия Мирослав Йорданов от Русенския районен съд, който е един от 27-те кандидати за новия Висш съдебен съвет от съдийската квота. 
Гласуването ще бъде в събота, когато трябва да бъдат избрани шестимата представители от тази колегия. В изборите съдия Йорданов ще има застъпници. Това са колегите му от Районния съд в Русе Явор Влахов и Венцислав Василев.
На изслушванията 27-те кандидати отговаряха на въпроси по концепциите си. 
Основните моменти от тази на съдия Мирослав Йорданов са участие на съдебната власт в съдебната реформа, пряк контакт със съдиите, отчетност на ВСС пред магистратите, увеличаване на самоуправлението на съдебната власт, премахване на неравнопоставеността при възнаграждението на магистратите, защита на техните интереси и права, социални условия, бюджет на съдебната власт и др. 
Интересен момент е предложението ВСС да инициира създаване на предаване по БНТ или интернет за работата на съдебната власт, както и да се приемат правила за онлайн излъчване на значими съдебни процеси.