Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ ще проведе „Дни на отворените врати“ днес и утре, съобщи научното звено. В рамките на събитието земеделски производители, студенти, аграрни учени и всички заинтересовани могат да се запознаят с разработените нови сортове, както и с последните му постижения в селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Такива Дни на отворените врати институтът организира по традиция всяка година. 
В последните години на пазара се налагат разработените от научния център сортове пшеница „Венка 1“ и „Дунавия“, сортовете люцерна „Приста 5“ и „Роли“, десертните безсеменни сортове лозя „Зорница“ и „Тангра“ и др.