Държавен фонд „Земеделие“ преведе 12 080 000 лева по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016, съобщиха от фонда. Средствата, постъпили по сметките на близо 14 000 земеделски стопани, са изравнително доплащане на подкрепата, която градинарите и оранжерийните производители получиха в края на март. То е извършено след приключване на административните проверки на документите на кандидатите за реализация на произведената от тях продукция. 
Доплащането по Схемата за обвързано подпомагане за плодове е в размер на 7 123 000 лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци са преведени 4 228 000 лева, а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство - 729 000 лева. Ставките на плащането за един допустим за подпомагане хектар в трите направления са определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 7 юни 2017 г.
Заедно с изплатените през март субсидии по трите схеми, общата сума за обвързано производство достигна близо 77 милиона лева.
В петък ДФ „Земеделие“ преведе и 8 156 495 лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Субсидиите получиха 993 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, както и тези които са поели ангажименти за двете дейности „Биологичнo растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“. Общата сума на подпомагането по мярка 214 и мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2016, достигна близо 67 милиона лева.