Три специалности в Русенския университет заемат престижно място в международния рейтинг U multirank, който дава възможност за сравняване на висши училища по направления. В последното издание на класацията участват почти 1500 университета от 99 страни и над 100 000 обучавани в тях студенти. Специалностите в Русенския университет с особено добри резултати са „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ за бакалавърска степен и „Бизнес администрация“ за магистърска. При тях РУ се отличава с пълнотата на подадените данни и с високата оценка на студентите, възможностите за стажове в региона, качеството на преподаване и други. Става ясно, че бизнес специалностите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ са едни от най-добрите в сравнение с тези във всички 1500 участващи университета.