Голяма дупка с дълбочина около 70 см и ширина 50 см се отвори на вътрешна улица до блок „Гергана“ в квартал „Здравец Изток“. Живеещите в района са белязали опасната дупка, като са напъхали саксия с цвете и клон, за да се предпазят взаимно от дълбокия кратер. Забитият клон заостря вниманието на водачите и ги предпазва от инциденти. 
Веднага ще изпратим екип, а дупката ще бъде запълнена с трошен камък и ремонтирана, каза шефът на общинското предприятие „Комунални дейности“ Стамен Савов. Той припомни, че гражданите могат да подават сигнали за зейнали дупки директно в общинското предприятие, по телефон, по имейл, през сайта на общината, за да може да се реагира своевременно.