Два договора за национално финансиране на проекти, по които областна администрация е партньор, подписа вчера областният управител Галин Григоров в регионалното министерство. Единият от проектите е свързан със заетостта на безработните от Русе и Гюргево, а другият е в областта на повишаването на качеството на дигиталните публични услуги. Предстои да бъде подписан още един договор по проект, който ще повиши сътрудничеството между областна администрация Русе и окръжния съвет в Гюргево.