60 от общо 71 сигнала на зеления телефон на екоинспекцията, подадени през май, са били за неприятни миризми в Русе, съобщиха вчера от РИОСВ. Проверките са показали, че 32 от обажданията са основателни. Хората са се оплаквали, че им мирише на изгорял бакелит и че вероятният източник е производството на „Монтюпе“. 
Установено е още, че причината може да е внезапно отваряне на вратите на производствените халета и по-точно на хале щ3, при което за кратко време се изхвърля въздух с по-високи нива на въглеводороди. Посоката и силата на вятъра пък допринасят за разпространението на неприятната миризма на дълги разстояния, която освен това не се и разсейва. При извънредни проверки на „Монтюпе“ са дадени указания да регулират отварянето на вратите, пише още в месечния отчет на екоинспекцията. 
В резултат на други проверки четири фирми собственици на големи хладилници от Русе, Ветово и Бършлен са получили актове, защото не са подали доклади за изпусканите от емисии, както изисква Законът за чистотата на атмосферния въздух. Още една фирма от Русе е с акт, тъй като е работела с опасни отпадъци, без да има нужните документи.