„Енерго-Про Мрежи“ реализира проект за модернизация на електроразпределителната мрежа, обхващащ района Божичен, Сливо поле, Ветово и Мартен в област Русе и град Лозница в област Разград. Направената реконструкция е част от инвестиционната програма на компанията за 2017 г., а вложените средства възлизат на близо 100 000 лева.
В област Русе компанията е обновила части от въздушната мрежа ниско напрежение чрез монтиране на усукани изолирани проводници с по-голяма устойчивост при неблагоприятни климатични условия. Във Ветово и Мартен са изнесени електромерни табла на стотици клиенти, което ще улесни месечното отчитане на потреблението.
Извършеното обновяване на арматурата по мрежата средно напрежение ще намали вероятността от автоматични изключвания. Изпълнението на инвестиционната програма продължава по график с планирани ремонтни дейности по електросъоръженията, казаха от „Енерго-Про“.