От 2008 г. досега средната продължителност на живота в Русенско е нараснала от 73 години и 7 месеца на 74 г. и 5 месеца. Увеличението за последните 8 години е с 10 месеца, показват данните на Териториално статистическо бюро Север. Родените през последните години момчета ще живеят с 8 и половина месеца повече, а момичетата - с почти 1 година отгоре. Данните на статистиката опровергават масовите вярвания, че живеем все по-зле, лекарите ни лекуват лошо, а хранителната индустрия ни тъпче с отрови. Фактите показват, че живеем все по-дълго и с всяка година добавяме по месец живот. 
Очакваната средна продължителност на живота на новородените русенци все пак е с 4 месеца по-ниска от средната за страната. Спрямо миналата година тя се увеличава с месец.
Средната продължителност на живота при мъжете е 71 г. и 2 м., докато при жените е с 6 г. и 7 м. по-висока или 78 г. и 9 м. При мъжете равнището на показателя е аналогично на средното за страната, докато при жените то остава по-ниско от регистрираното в национален мащаб. 
В регионален аспект показателят варира между 76 г. и 5 м. за област Кърджали и 72 г. и 7 м. за областите Видин и Монтана.