Кметът на община Иваново ще трябва да плати наложената му Агенцията за държавна финансова инспекция глоба от 1000 лева. Санкцията е наложена след като отпуснати целево за основен ремонт на пътища пари били използвани за текущ ремонт. Тя е наложена лично на кмета, защото според Закона за местното самоуправление и местната администрация той представлява общината пред граждани и юридически лица и пред съда. 
Парите били отпуснати от държавния бюджет за 2015 г. От ремонт се нуждаели пътищата Щръклево-Кацелово и Нисово-Сваленик, както и улиците в селата Сваленик, Нисово, Иваново, Красен и Щръклево. През август 2015 г. била обявена обществена поръчка за текущи пътни ремонти, като парите за плащанията били взети от целевата субсидия за основен ремонт. В средата на септември бил сключен договор с фирмата-победител и тя свършила работата, за която била наета. 
Проверка на служители на Агенцията за държавна и финансова инспекция обаче установила, че щом е платено с пари за основен ремонт, а е направен текущ ремонт, то това е нарушение на текст от Закона за държавния бюджет за 2015 г. и наложили глобата. 
Кметът я атакувал в съда, но магистратите осъдиха, че тя е наложена правилно. Решението им не е окончателно и може да се обжалва пред Административния съд.