С атрактивни демонстрации за използване на дронове, доколкото е възможно това в затворено помещение, беше открит новият център за конструиране на мултироторни летящи системи в Математическа гимназия „Баба Тонка“. Преди модерните летателни апарати да започнат да кръжат в стаята, учениците показаха специализиран компютърен симулатор за безопасно управление на дронове, като обясниха, че винаги се започва с правилата за безопасност. 
Целта е учениците да разберат, че дроновете не са скъпи играчки, и че може да се използват в много области, посочи директорът на училището Митко Кунчев, като изрази надежда, че чрез създаването на центъра учебният процес и извънкласната дейност в гимназията ще могат да бъдат свързани с най-новите компютърни технологии. 
Учителката по информатика и информационни технологии Силвия Йорданова подчерта, че центърът разполага с най-модерната към момента техника, закупена от чужбина. През следващата учебна година ще се използва за извънкласна дейност, като идеята е обучението в центъра да се прилага в новия профил в гимназията „Софтуерни и хардуерни науки“, допълни още тя.
Изграждането на центъра струва 17 100 лева, които бяха осигурени от общинската фондация „Русе - град на свободния дух“, училищното настоятелство и гимназията. Проектът се осъществява с подкрепата на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ в Русенския университет.