С 9% поскъпват топлата вода и парното за русенските домакинства от 1 юли, става ясно от доклада на експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране. На 6 юни в сградата на регулатора ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклада за следващия регулаторен период, така че цените все още не са окончателни. Досегашната практика обаче показва, че те едва ли ще претърпят промени.
Цената на топлоенергията за битовите абонати ще се повиши от 85,97 на 93,72 лв./MWh с ДДС. Парата за фирмите поскъпва още повече - с 15,6% до 94,10 лв./MWh без ДДС. 
Предложението на „Топлофикация Русе“ бе действащите в момента цени за битовите и стопанските клиенти да останат в сила и за следващия ценови период, за да бъдат социално поносими. Като за компенсация искаше по-висока цена за произведената от централата електроенергия, която се изкупува от НЕК. Експертите на КЕВР пък изчисляват по техните методики, че реалната цена на битово горещата вода за домакинствата трябва да бъде дори 126,71 лв./MWh и в крайна сметка предлагат компромисно решение - по-малко поскъпване на крайните цени и не толкова висока изкупна цена за електроенергията.
От 1 юли се очаква и поскъпване на тока за клиентите на „Енерго-Про“, което ще бъде второ за годината след увеличението с 0,94% от 1 юли. Този път промяната ще бъде съвсем символична - средно с 0,22% нагоре, тоест една сметка от 50 лева ще нарасне с 11 стотинки. Както става ясно от доклада, електроразпределителното дружество е настоявало за много по-значителни увеличения - с по 5-6% за цените за пренос и достъп, с над 8% за нощната енергия. Експертите на регулатора обаче орязват тези мераци и поскъпването на дневната енергия ще е с 1,2%, а на нощната - с 2,7%. Цените за пренос и достъп се намаляват съответно с 5,7% и 2,2%, което е добра новина - така се улеснява достъпът до пазара на електроенергия в Североизточна България на алтернативни на „Енерго-Про“ доставчици. Каквито все още не ни засипват с оферти, въпреки че от пълната либерализация на пазара мина повече от година. Една от причините за това са високите цени на мрежовите услуги, които оставят тясно пространство за лавиране с крайните цени.