Система от плоски слънчеви колектори за задоволяване на нуждите от битова гореща вода ще бъде монтирана на покрива на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, като това е само една от мерките, с които ще се намалят загубите на енергия. Предстои цялостно обновяване на сградата и дворното пространство, ще се въведат мерки за енергийна ефективност, както и за достъпна среда. Ще се изгради ново монолитно стоманобетонно стълбище, като се предвижда и асансьор, за да се осигурят подходящи условия на хората в неравностойно положение. В двора ще се обособи мултифункционално игрище, площадки за изнесени уроци на открито, ще има ново озеленяване и места за сядане и отдих, а съществуващите детски площадки ще се запазят. Проектът за ремонта е на стойност 1,4 млн. лева и е с продължителност 30 месеца, като предвидените строителни дейности няма да нарушат ползването на социалните услуги на територията на комплекса, увериха от общината. Предстои да бъдат обявени обществените поръчки за ремонта и авторския надзор.