Кметската заповед от края на март със забранените за разходка на домашни кучета места, която предизвика вълна от недоволство във Фейсбук, е отменена. На нейно място от 30 май е издадена нова заповед, като в нея са съкратени една част от забранените площадки. Остава забраната за разходка на домашни любимци на територията на детски градини, училища и лечебни заведения, детски площадки, спортни игрища и площадки за фитнес на открито. Разпореждането се отнася и за всички места, където има поставени забранителни знаци. 
Със заповедта се забранява извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета - и без намордник, като разходката на четириногите без каишка е разрешено да се извършва единствено в обособените зони за свободно разхождане. В разпоредбата е разписано, че собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не замърсяват обществените места и да почистват след тях, както и да не създават опасност за хората или други животни. 
Такава заповед се издава всяка година от кмета на общината съгласно вменените му задължения от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 26 на общинския съвет за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе. Разпореждането е още от 2012 година и целта му е да се гарантира хигиена, сигурност, ред и безопасност на публични места за гражданите на Русе, в това число и на малките деца.