Подмяната на едни от най-старите и често авариращи водопроводи в центъра - по улиците „Райко Даскалов“ и „Славянска“, затварят за три месеца двете натоварени отсечки. Дълбочината на водопроводите по „Райко Даскалов“ на места достига 2,5 м, което затруднява нормалната им експлоатация и затова се налага подмяната им. Освен това с нови ще бъдат сменени и сградните водопроводни отклонения. Проектното трасе на новите тръби е съобразено с реконструкцията на настилките и подземните комуникации по проекта за ремонт на пешеходната среда по улицата. Подмяната на водопровода по ул. „Славянска“ обхваща участъка от площад „Елиас Канети“ до Речна гара. Реконструкцията на водопровода по ул. „Райко Даскалов“ ще струва 180 960 лева, а по ул. „Славянска“ 142 800. Предвижда се до края на август ремонтните дейности да приключат и движението по двете централни улици да бъде пуснато. Дотогава то ще бъде пренасочено през ул. „Г.С.Раковски“, а по „Славянска“ ще се извършва само в северната лента с двупосочно движение.